Què oferim?

Delibera ofereix un servei de consultoria d’organització de
processos deliberatius orientat a diferents sectors interessats en una participació de qualitat.  Adapta les seves metodologies i eines a les necessitats de cada client per garantir l’eficiència i els resultats del procés.

L’experiència professional de Delibera permet donar una cobertura integral al llarg de tot el procés de participació, garantint-ne la seva qualitat amb la implementació dels següents serveis:

1.    Assessorament sobre les necessitats i possibilitats de participació d’un col·lectiu
2.    Formació deliberativa a dinamitzadors/es i facilitadors/es
3.    Planegament conjunta de processos de participació
4.    Organització de processos o actes participatius
5.    Sistemes que garanteixin una participació de qualitat
6.    Integració i dinamització de processos participatius via Internet
7.    Avaluació de la qualitat dels processos participatiu

Amb tot, Delibera vol anar més enllà de la simple participació i dóna resposta a les següents qüestions:

– Com millorar la qualitat de la participació?
Respondre amb noves fòrmules de participació

– Com obtenir resultats quan tenim poc temps i molts temes a tractar?
Anar més enllà de les reunions i trencar inèrcies desmotivadores

– Com es pot afavorir la intel·ligència de grup i l’eficiència?
Crear noves tècniques de participació interactiva i generar interès per processos deliberatius públics i socials

Per desenvolupar els processos de participació enfocats als resultats i garantir la seva qualitat i eficiència, Delibera ha desenvolupat un sistema integral d’eines deliberatives.  Aquest sistema de participació multilingüe s’ha creat per facilitar la valoració dels pros i contres sobre un tema i promoure la deliberació col·lectiva i així superar els frens desmotivadors que dificulten els processos participatius.

A partir d’un joc d’icones de colors es permet expressar fàcil i visualment el posicionament de cada participant en el grup sobre qualsevol tema a tractar. És un conjunt d’eines que s’apliquen tant en reunions presencials com en fòrums de deliberació via internet i afavoreixen processos de deliberació àgils, transparents i orientats a resultats.

Eines deliberatives

– Targetes Delibera
– Formularis Delibera
– DeliberaDirect
– Deliberaweb