Blog Archives

Reunions, Assemblees i Congressos

Són els espais tradicionals de la participació, sigui com activitats pròpies o com activitats que formen part de processos participatius. Objectius: Posar a l’abast els mitjans necessaris per facilitar la participació de tothom. Incrementar l’agilitat i l’eficiència de les trobades.

See more ›

Posted in Experiència

Educació

Delibera a les aules Objectiu: Incorporar la dinàmica deliberativa a les escoles, que ajudin a la pràctica democràtica de la deliberació i posterior presa de decisions consensuada. La incorporació de jocs de rol és una tècnica molt apropiada per aquest

See more ›

Posted in Experiència

Formació i assessorament

Assessorament en participació deliberativa És el nucli de tots els serveis que oferim, però també pot ser un servei en si mateix que ajuda els responsables de qualsevol organització o administració pública a orientar una política participativa, fonamentada en promoure

See more ›

Posted in Experiència

Plans i mecanismes de gestió

Plans estratègics Un pla estratègic és el mapa de ruta d’una organització a mitjà termini. Articula la seva missió, visió i valors desplegant línies estratègiques per assolir els objectius estratègics que es considerin prioritaris per aquest període. El Balanced Score

See more ›

Posted in Experiència

Urbanisme i mobilitat

Plans de Mobilitat Urbana Un Pla de Mobilitat estableix les directrius i les mesures d’actuació per millorar la mobilitat del municipi posant èmfasi en la relació entre els desplaçaments i les seves conseqüències ambientals i socials. Objectius: Elaborar deliberativament un

See more ›

Posted in Experiència

Sostenibilitat i territori

Agendes 21 Dissenyem i implementem un procés de participació que enriqueixi la Diagnosi i el Pla d’Acció durant les diferents fases que porten a l’aprovació final de l’Agenda 21 i a la seva aplicació i seguiment. Objectius: Aconseguir elaborar deliberativament

See more ›

Posted in Experiència