Topies

A continuació es presenten algunes topies apuntades en els diversos capítols del llibre que s’inspiren en experiències presents o passades:

 1. Balanç social
 2. Ciutats sense publicitat
 3. Comunitats empresarials de bescanvi de materials i energia
 4. Cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús
 5. Cooperatives de crèdit mutu sense interessos
 6. Cooperatives escolars i d’ensenyament
 7. Cooperatives integrals
 8. Forces de pau noviolentes
 9. Horts urbans comunitaris
 10. Mercat social
 11. Municipalització del sòl
 12. Planificació participativa
 13. Plans de transició cap a la sostenibilitat
 14. Revocació de mandat

“Suposa que tinguessis la revolució de què parles i amb què somies. Suposa que la teva part hagués vençut i que tinguessis el tipus de societat que desitjaves. Com viuries, tu personalment, en aquesta societat? Doncs comença a viure així ara! El que faries en aquell moment fes-ho ara! Quan et topis amb obstacles, gent o coses que no et permetin viure d’aquesta manera, comença a pensar com passar per sobre, per sota o rodejar l’obstacle, o com treure’l del mig, i la teva política serà concreta i pràctica.”       Paul Goodman