QUE IN ÉS EL CO-!

Divendres passat, 11 de juny, vaig assistir a la xerrada (Update en diuen, que queda millor) de l’Alfons Cornella i l’Antonella Broglia dedicada a sintetitzar en dues hores idees i experiències  vinculades a la cooperació econòmica, un fenomen que la gent d’Infonomia, organitzadora de l’acte, considera emergent.

En primer lloc, vull dir que, per mi, les idees i les experiències aportades per Cornella i Broglia van ser molt inspiradores, estimulants i crec que em seran molt útils. Van facilitar-nos als centenars de persones que estàvem allà reunides (la sala Axa), un munt de webs i d’autors que ara caldrà inspeccionar i seguir per aprendre’n.

La seva dissertació sobre l’auge de la cooperació entre i dintre les organitzacions, sobretot empreses, la van dividir en nou temes i la recomanació d’un llibre. Els temes van ser: co-innovació (la innovació és cooperativa), la col·laboració com a procés (una cooperació útil demana un procés conscient), el consum col·laboratiu (nous models de consum basats en compartir, reutilitzar, regalar…), la creació d’espais i moments afavoridors de la cooperació, el vincle entre cooperació i innovació social, la co-creació (els clients suggereixen, decideixen i fins i tot fabriquen el producte), les característiques del líder col·laboratiu (el qui promou la cooperació) , la facilitació del sorgiment d’expressions d’intel·ligència col·lectiva gràcies a les noves tecnologies de xarxa i la gestió cooperativa del procomú. Per últim, ens van recomanar llegir “The Penguin and the Leviathan”, de Yochai Benklrer, que té com a tesi principal que l’ésser humà és molt més cooperatiu i menys egoista del que ens pensàvem.

L'art gros, sistema comunitari de pesca practicat antigament al Port de la Selva.                Reproducció que il·lustra l’Art Gros, tècnica comunitària de pesca practicada antigament al Port de la Selva.

I és en aquest “ens pensàvem” on vull situar la meva discrepància.

Hi ha molta gent que no ens hem pensat mai que l’homo oeconomicus, egoista i competitiu, fos representatiu de la majoria d’éssers humans.

Hi  ha molta gent que, des de temps immemorials, cooperen econòmicament entre ells i elles per sobreviure i progressar: terres comunals, treballs comunitaris…

Hi ha un munt de persones que han reflexionat sobre la importància de la cooperació humana, començant, encara que sembli mentida, pel mateix Darwin i continuant per un príncep anarquista i biòleg com Kropotkin.

Més encara: des del segle XIX existeix un moviment econonomicosocial anomenat cooperativisme, que darrerament s’ha ampliat en un conjunt de pràctiques i organitzacions que denominem com a economia social i solidària, que practiquen, amb èxit, la cooperació econòmica i empresarial.

Socis fundadors de la cooperativa d'energies renovables Som Energia.                                     Socis fundadors de Som Energia, cooperativa catalana que promou les energies renovables.

Tot això és prou conegut i trobo que hauria de ser esmentat sempre que parlem de cooperació econòmica. Crec que era rellevant, fins i tot era de justícia, que Cornella i Broglia s’hi haguessin referit, ni que només fos de passada. És clar que, llavors, l’update potser no hauria quedat tan in.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.