Jordi Garcia Jané va presentar ahir la proposta de transició cap a una societat ecodemocràtica i cooperativa

Ahir, dijous 3 de maig, Jordi Garcia Jané va presentar a ÀgoraCatalunya el nou llibre Adéu, capitalisme 15M-2031. davant d’una seixantena de persones dins el Cicle d’Alternatives al Sistema de Nova.  Aquest llibre va ser la proposta guanyadora i per tant la becada pel Premi a la Innovació en Models Socioeconòmics, convocat per Nova-Innovació Social l’any 2011 en el si del projecte Barcelona Consensus i en col·laboració amb 3 organitzacions més: Fundació Cultura de Pau, Associació Josep Vidal Llecha i Xarxa d’Economia Solidària.

Jordi Garcia Jané va presentar una proposta integral anomenada Ecodemocràcia Cooperativa que, tal com va comentar, beu d’altres models, experiències i propostes existents, algunes d’ells presentades en altres sessions anteriors del Cicle d’Alternatives al Sistema, tals com la de DecreixementSobirania financeraDemocràcia econòmica, entre d’altres.

Concepte innovador: Ecodemocràcia cooperativa

Primer de tot, el ponent va desgranar el nou concepte innovat emprat d’Ecodemocràcia cooperativa , el qual acull tres idees claus que desenvolupa profundament en el seu llibre: “Eco”  que fa referència a viure dins els límits de la biosfera i situar-se en la sostenibilitat; “Democràcia” en el sentit de donar més força al poble aplicat a tota a l’esfera pública, l’estatal i la no estatal, incloent l’economia; i “Cooperativa”, sent la cooperació el valor central del sistema social proposat.

 

Elements previs per construir la proposta

A diferència d’altres propostes, Jordi Garcia Jané, va voler deixar clar des del principi que el plantejament volia ésser una utopia real, per tant, no una quimera, ja que la proposta es vol erigir en l’esperança d’evolucionar cap a una organització social substancialment millor que qualsevol altra variant del capitalisme. És una proposta pensada per ser establerta en un termini de 20-30 anys i partint, sobretot, de les potencialitats i febleses actuals per caminar cap a una transformació social.

Així doncs, l’autor recorda que per dur a terme la proposta s’ha de generar uns determinats requisits bàsics: que sigui factible en el temps; experimental en un territori o societat; amb capacitat per mobilitzar la societat; amb una guia; que sigui processual i majoritari (interessi a la majoria).

Amb aquestes premisses i requisits previs, l’autor, va voler situar a les persones assistents per tal d’oferir un marc de referència en el qual assentar el dos pilars bàsics que fonamenten la proposta de l’autor i alhora es retroalimenten: construir una democràcia participativa i inclusiva i una economia democràtica social i solidària a on tots els membres de la societat siguin els protagonistes de les decisions econòmiques, social, ecològiques…

Cap a una democràcia participativa i inclusiva

Totes les persones tenen els mateixos drets per especificar les condicions de la seva pròpia vida, mentre no les facin servir per negar el dret dels altres. Amb aquesta idea, l’autor volia situar el motiu pel qual s’ha de crear un sistema polític més participatiu i integral, a on les persones prenguin part en la formulació de l’agenda, en la deliberació dels temes, en la decisió, l’execució i en el seguiment i avaluació. Decidir sobre allò que afecta la vida quotidiana és la base d’aquesta democràcia.

La idea essencial que presentava l’autor anava en la línia de generar una major autonomia democràtica integral orientat a les persones, tot fomentant un augment de la sobirania popular, una participació més local i propera, un increment de la representació de les persones, un major nombre d’interessos representats i alhora una major dispersió del poder polític i d’un control dels representants polítics.

L’autor va assenyalar la importància de fomentar la sobirania popular per sobre dels representants per mitjà de referèndums vinculants d’iniciativa popular, lleis d’iniciativa popular i referèndums de revocació de mandat.  Aquesta sobirania també es manifesta en les assemblees comunitàries de no més de 3.000 persones i en la gestió dels béns comuns.

La sobirania no s’estén sense tenir en compte la representació fidel, inclusiva i alhora controlada per garantir un sistema democràtic just.  Segons el ponent, l’ampliació de participants en el sistema i d’interessos dels representats i el control dels representants són elements essencials per a un bon esdevenir de la proposta d’ecodemocràtica cooperativa.

L’autor va fer esment que actualment ja hi ha alguns països que tenen en compte altres representants per decidir temes d’interès, com ara el cas de Mèxic, a on es dóna veu i vot a infants de 6 a 16 anys.

El ponent va ressaltar també que calia un control per garantir i millorar la qualitat i salut democràtica, tot limitant els mandats, realitzant vots nominatius a on hi hagi un major control del que hagi estat escollit i fomentant altres formes de votar, com ara tenir 1 vot i mig, per tal d’eliminar el vot útil.

Aquests mecanismes de participació haurien d’estar dotats de recursos (materials, econòmics, humans, temporals), drets (de reunió, expressió, manifestació…), i d’incentius.

Cap a una economia democràtica social i solidària

En base a una societat democràtica, a on tots els membres participin en la presa de decisions sobre allò que els afecta, tal com s’ha mostrat anteriorment, el ponent, va desenvolupar una proposta d’economia participativa (tant a nivell macro com micro) i basant-se en la idea que una economia ha de garantir la producció i reproducció de les condicions materials que fan possible el bon viure, entès com la satisfacció de les necessitats bàsiques i la riquesa en temps i vincles.

Aquesta economia, segons l’autor, hauria de ser més social (empreses que actuïn amb responsabilitat social) i solidària  (la cooperació com eix vertebrador i redistribuïdor d’excedent social).

Jordi Garcia Jané va ressaltar dins la vessant solidària la necessitat de la redistribució en dos àmbits: en la riquesa i en els treballs.  Per una banda, en la riquesa assenyalava que calia que els membres tots els membres tinguessin un ingrés bàsic garantit, que es promogués uns mecanismes de distribució mundial de la riquesa i també que hi hauria la possibilitat d’existir desigualtat econòmica socialment permesa, sempre i quan es decidís per referèndum.

A més, va apuntar algunes propostes en la línia de la redistribució del treballs, com ara, la reducció de la jornada laboral en 32 hores, fomentar la sobirania horària i la distribució equitativa entre homes i dones, tot visibilitzant el treball reproductiu i fomentant el dret de la “cuidadocracia”, concepte  emprat per l’autor per referir-se als treballs domèstics.

Més enllà dels aspectes redistributius, en Jordi Garcia Jané va voler donar més èmfasi a la democratitació de les grans decisions econòmiques i a la democratització de les empreses, una sobirania financera i una democratizació del sistema monetari. En la base d’aquests elements democratitzadors hi ha un procés paral·lel de reconversió ecològica de l’economia, base del canvi en la mentalitat econòmica actual i que seria transversal en totes les esferes de la societat (públic i privat).

Prenent de referència que estem en una societat democràtica, el ponent, considera la necessitat de generar processos participatius per elaborar una Pla Econòmic Marc Biennal, plans estratègics i pressupostos anuals de les administracions. El Pla Econòmic, segons l’autor del llibre, hauria de ser obligatori per empreses públiques i indicatius per les privades.

A nivell de democratització d’empreses, en Jordi Garcia Jané va assenyalar un fet destacat:  fomentar la propietat social i de gestió cooperativa en les empreses majors de 20 treballadors. A més, en aquelles empreses que treballi temes que afectin la quotidianitat de la ciutadania, cal que aquesta també  prengui part en les decisions de l’empresa.

En relació a la sobirania financera, l’autor va comentar que els fons públics provindrien dels impostos i dels lloguers dels treballadors i que serien distribuïts per ens públics totalment transparents i regulats. Aquests fons podrien concedir crèdits a aquells projectes que s’emmarquin en un procés de reconversió ecològica i social. Seria un sistema sense interessos, excepte en aquells casos en que un projecte necessités una inversió prou important, en la qual la gent hi pogués fer una aportació i a canvi podria rebre un interès.

Altrament,  el ponent va assenyalar la necessitat de l’extensió del béns comuns com ara l’aigua, l’energia, el sól, etc. gestionats per  òrgans delegats d’assemblees comunitàries.

Una darrera idea interessant apuntada pel ponent va ser la creació d’un ecosistema monetari, a on el diner prendria format digital, creat per la societat i sense ànim de lucre, amb la intenció d’eliminar l’interès. La creació de monedes aniria en funció de les necessitats del territori i de les persones (monedes locals, comarcals, internacionals..).

Finalment, Jordi Garcia Jané va comentar que la societat que volem, ja l’estem creant i prova d’això són els projectes transformadors que actualment ja existeixen en diversos països, projectes que l’autor anomena topies i que podreu trobar en el seu llibre.

– Podeu adquirir el llibre a Àgoracat (Plaça Catalunya n.9 4-2 – Cantonada amb Rambla Catalunya)

– Per més informació sobre com s’ha elaborat el llibre: blocs.nova.cat/wiki

Propera presentació del llibre:

El dissabte 19M a les 12 h a la Vila de Gràcia ( encara estem pendents de la resolució del permís per fer-ho a la Plaça de la Revolució ) la XES presentarem el nou llibre de la col·lecció d’ Economia solidària ho presentaran  la Gabriela Serra i en Joan Subirats .

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.