9.Horts urbans comunitaris

En els darrers anys, les iniciatives d’horts urbans agafen cada vegada més força. Suposen la inserció de la natura a la ciutat, l’increment de zones verdes i la recuperació d’espais buits. Els horts urbans comunitaris són una de les poques alternatives per obtenir aliments de qualitat mitjançant un model de producció que contribueix a millorar la sostenibilitat de ciutats amb una elevada densitat demogràfica i on s’han reduït, fins gairebé eliminar-los, els espais agrícoles existents. Els horts urbans comunitaris són també espais reivindicatius i de dinamització social que afavoreixen l’educació ambiental, la participació i la interacció entre els ciutadans i ciutadanes.

Als Estats Units, els urban gardens apareixen per proporcionar recursos als aturats, en resposta a la depressió econòmica de 1980. A Europa, en canvi, els horts urbans tenen una funció bàsicament d’oci i d’autoconsum. Tot i així, també hi ha experiències que el que busquen és la producció local i el consum d’aliments frescos i de qualitat, alhora que persegueixen l’objectiu de millorar la sostenibilitat de les ciutats.

  Més informació Estudi “Huertos urbanos en tres ciudades europeas: Londres, Berlín, Madrid”, de Nerea Morán Alonso: http://surcosurbanos.es/HUERTOS_URBANOS_2009.pdf Estudi “Els horts urbans a la ciutat de Barcelona. Les experiències d’Horts Urbans Comunitaris com a formes d’intervenció social i ambiental”, d’Addaia Aragay Esmerats: http://opcions.org/sites/default/files/pdf/ProjecteComprimit.pdf Diversos blocs sobre horts urbans: http://plantemnos.wordpress.com; http://lleureagrari.blogspot.com; http://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com; http://proyectohuertos.blogspot.com/ Llista d’horts municipals de l’Estat espanyol elaborada per la revista Opcions: http://opcions.org/sites/default/files/pdf/TablaHuertos.pdf

This entry was posted in Topies. Bookmark the permalink.