7. Cooperatives integrals

Genèricament, una cooperativa integral és aquella que integra en el seu si diversos tipus de cooperació econòmica: de treball, de consum, de serveis, d’habitatge, etc. Però nosaltres ens referim ara a una concreció d’aquesta idea general, la que està fent la Cooperativa Integral Catalana (CIC). En aquesta accepció, una cooperativa integral és una cooperativa mixta que integra activitats de consum, treball, habitatge, prestació de serveis, etc. per part de persones físiques i que, globalment, constitueix un projecte polític de transformació social mitjançant la progressiva emancipació del capitalisme per part dels seus socis i sòcies. La Cooperativa Integral Catalana, pionera d’aquest tipus de cooperatives (avui n’hi ha una desena a l’Estat espanyol), va néixer el 2010 i compta amb un miler de persones sòcies. La CIC dóna cobertura fiscal i jurídica a iniciatives de consum, de treball d’educació, mecanismes de renda bàsica cooperativa, ecobotigues, centrals de compres, ecoxarxes, etc.

  Més informació: www.cooperativaintegral.cat

This entry was posted in Topies. Bookmark the permalink.