6.Cooperatives escolars i d’ensenyament

L’organització cooperativa de les escoles i dels mateixos alumnes adopta diverses modalitats. Breument descriurem les cooperatives escolars, una universitat cooperativa com Mondragon, les cooperatives d’ensenyament i les escoles lliures.

La manera més efectiva d’introduir els infants en el món cooperatiu és a través de les cooperatives escolars. Es tracta de societats d’alumnes administrades per ells mateixos, amb l’ajuda del professorat, que tenen com a finalitat desenvolupar activitats comunes. Les cooperatives escolars tenen història. A la llei espanyola de cooperatives de 1931 ja hi havia un conjunt de disposicions que en parlaven. A més, compten amb el reconeixement de la Unesco gràcies a un estudi sobre cooperativisme escolar que va fer el cooperativista vilanoví, Joan Ventosa i Roig, l’any 1955.

En una cooperativa escolar, els alumnes, treballant en equip, prenen consciència de principis com la solidaritat o l’ajuda mútua. Segons el professorat i els pares dels estudiants, els infants que participen en una cooperativa escolar esdevenen persones més solidàries, crítiques i participatives.

Actualment, hi ha desenes de cooperatives escolars a Catalunya i a tot l’Estat espanyol. Una de les més antigues és la cooperativa d’alumnes Lluís Companys, de l’escola olotina El Petit Plançó, nascuda el 1984 i que gestiona una part important de l’escola com serveis de fotocopiadora, bar, botiga i biblioteca. A Sant Adrià del Besòs funciona Shoppingfabra, la cooperativa escolar vinculada a l’escola Pompeu Fabra, que es dedica a fer productes artesanals a partir de materials reciclats. Totes les cooperatives escolars tenen una acta de constitució, uns estatuts i uns càrrecs representatius (president, secretari i tresorer). A l’Estat espanyol, es calcula que hi ha centenars d’aquestes associacions en marxa. Moltes s’agrupen al portal asturià Valnalón-Educa, que impulsa el projecte educatiu EJE (Empresa Joven Europea).

 

Més informació:

Valnalon Educa: http://www.valnaloneduca.com/eje/cooperativas

 

Universitat cooperativa de Mondragon

La Universitat de Mondragon és una universitat cooperativa amb vocació de transformació social. Nascuda per l’associació de tres cooperatives educatives, avui la Universitat de Mondragon compta amb quatre facultats i escoles: l’Escola Politècnica Superior, la Facultat d’Empresarials, la Facultat d’Humanitats i Ciències de l’Educació, i la Facultat de Ciències Gastronòmiques. També en formen part els socis col·laboradors d’investigació Ikerlan i Ideko, els socis col·laboradors empresarials Mondragon Corporación Cooperativa i el Grup Ulma, la Fundación Gizabidea i la Mancomunitat de l’Alto Deba. Els alumnes també estan representats en els consells rectors que governen cada facultat.

El model formatiu de la Universitat de Mondragon busca la implicació d’empreses i institucions per garantir l’accessibilitat social, la compaginació de l’estudi i el treball, el desenvolupament de la investigació i la formació contínua. Manté una relació estreta i permanent amb el món laboral, de manera que la seva oferta educativa s’adequa a les necessitats de les empreses, sobretot de les cooperatives.

 

Més informació:

www.mondragon.edu/es

 

Escoles lliures

Adiferència de les escoles convencionals, a les escoles lliures l’acció educativa gira a l’entorn del món de l’infant i les seves necessitats; l’educador no ensenya, sinó que acompanya l’infant en el seu procés d’aprenentatge; es potencia l’autonomia dels nens i nenes; no hi ha exàmens ni temaris ni figures autoritàries, i en la gestió participen les mares i els pares. A Catalunya hi ha més d’una vintena d’escoles lliures en funcionament.

 

Més informació:

www.educaciolliure.org/

 

Cooperatives d’ensenyament

A les cooperatives d’ensenyament, igual que a les escoles lliures, s’incorpora la cooperació com a valor i pràctica a l’escola. Aquestes cooperatives intenten conjugar ensenyament de qualitat, llocs de treball dignes i gestió democràtica de l’escola. Actualment, a Catalunya hi ha una quarantena d’escoles cooperatives en funcionament. D’aquestes, el 78% són de treball –l’escola és propietat dels mestres–, el 20% de consum –l’escola és propietat de les mares i els pares– i un 2% són mixtes. En total, apleguen 5.000 socis cooperativistes, 1.700 treballadors i 14.000 alumnes.

Més informació:

www.escolescooperatives.cat

This entry was posted in Topies. Bookmark the permalink.