14.Revocació de mandat

La revocació de mandat és un instrument a través del qual un nombre de ciutadans pot sol·licitar que es convoqui l’electorat perquè decideixi si un representant triat popularment ha de ser destituït del càrrec que ocupa abans que acabi el seu mandat. La revocació reforça el control popular sobre el govern i estimula els representants a ser més responsables. L’amenaça de destitució pot fer reflexionar els representants sobre les seves posicions i conductes i, alhora, animar els votants a jugar un rol més actiu en la supervisió dels representants que escullen.

Per iniciar un procés de revocació, es necessita un nombre de signatures que representi un determinat percentatge dels vots que van ser emesos per escollir el representant objecte de la iniciativa de revocació. Els electors han de determinar si se l’ha de revocar o no i, en cas afirmatiu, qui l’ha de substituir si la revocació és acceptada.

Als Estats Units, gairebé una trentena d’estats reconeixen en les seves legislacions la revocació de mandat  (recall). Hi ha un cas particularment famós de recall, el que va tenir lloc a Califòrnia l’any 2003 quan es va revocar el mandat del governador demòcrata Gray Davis i va resultar electe el republicà Arnold Schwarzenegger.

 

Més informació:

La revocación del mandato: un breve acercamiento teórico, d’Alán García Campos: www.techihuahua.org.mx/attachments/009_3%20La%20revocaci%C3%B3n%20del%20mandato-%20Un%20breve%20acercamiento%20te%C3%B3rico.pdf

This entry was posted in Topies. Bookmark the permalink.