1. Balanç social

El balanç social és un document que resumeix les actuacions en matèria de responsabilitat social que fa una empresa. És un balanç complementari al balanç financer que avalua la democràcia, la igualtat, la sostenibilitat, la participació comunitària, la qualitat laboral i professional, així com la compra i la inversió ecosocial d’una empresa. El resultat és un document sintètic que descriu i mesura les aportacions socials, laborals, professionals i ambientals fetes per una organització al llarg d’un any.

A Catalunya, la Comissió del Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària s’encarrega d’elaborar i promoure el balanç social entre les seves entitats, la majoria cooperatives, d’ençà del 2007. Ho fa amb dos objectius: d’una banda, conèixer els efectes socials de l’activitat de les empreses de l’economia solidària per tal de millorar-los; de l’altra, comunicar que les empreses de l’economia solidària són entitats socialment responsables. Grups de REAS com el d’Euskadi o el de Navarra utilitzen un document similar, que anomenen auditoria social.

  Més informació: http://xes.cat/docs/xs51023.pdf

This entry was posted in Topies. Bookmark the permalink.